JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O., KIČ RADLJEJavno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • Izgradnja objektov za potrebe občine in drugih naročnikov
  • Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav
  • Vzdrževanje občinskih objektov
  • Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
  • Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
  • Pokopališka dejavnost
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 0599 35 440
E-mail: info@jpkic-radlje.si

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

© 2017 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.